TAUTAS DEJU SEMINĀRS FRANKFURTĒ KOPĀ AR GUNTU RAIPALU UN AIGARU BAJĀRU


Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) projekta “Dziesmu un Deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs” ietvaros latviešu kultūras biedrība SAIME, Štutgartē, Vācijā, kas ir svētku pasākuma "Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!" organizatori rīko deju svētku koprepertuāra apguves semināru ciklu, kas paredzēts, lai sagatavotos Latvijas valsts simtgades un 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem.

 

Šī cikla ietvaros aizvadītajā nedēļas nogalē 11. un 12. martā notika jau otrais XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāra apguves seminārs. Uz semināru sabrauca deju kopas MiLaDeKo no Minsteres, Trejdeksnītis no Štutgartes un paši mājinieki Dimdari no Frankfurtes. Ar dejotājiem strādāt ieradās TDA "Gatve" mākslinieciskā vadītāja, Deju svētku un Dobeles deju apriņķa virsvadītāja Gunta Raipala un TDA "Gatve" repetitors Aigars Bajārs.

 

Darbs pie deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves sākās agrā sestdienas rītā ar kopīgo diasporas deju kolāžu "Saved tos mājās pie Daugavas krastiem". Pēcpusdienā tika apgūtas, precizētas un tīrītas E un D grupu repertuāra dejas. Kā arī svētdien ar jauniem spēkiem un apņēmību seminārs turpinājās un dejotāji gan atkārtoja jau apgūto, gan neatlaidīgi turpināja aizsāktā virziena un mērķa sasniegšanu. Pedagogi daudz skaidroja, stāstīja, rādīja un norādīja uz mājas darbiem, kas katram vēl ir darāms. Dejotāju nogurums svētdien bija manāms, taču visi atzina, ka seminārs bijis ļoti noderīgs.

 

Ir svarīgi turpināt darbu, strādāt pie dejām un iegūtās zināšanas pielietot, lai uzlabotu katra individuālo un kopas vienoto deju prasmi!

 

Visas trīs deju kopas – MiLaDeKo - Laumas Leišovnikas un Trejdeksnītis, Dimdari - Lauras Putānes vadībā - piedalīsies šogad skatē, iesniedzot deju video ar diasporas kolāžu un izvēlētās grupas repertuāru!

 

 

Tāpat arī visi tiksimies "Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!" koncertos no šī gada 15. līdz 18. jūnijam.

 

Laura Putāne


TAUAS DEJU SEMINĀRS DUBLINĀ KOPĀ AR TAIGU LUDBORŽU UN GUNTU RAIPALU


 

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) projekta “Dziesmu un Deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs” ietvaros latviešu kultūras biedrība SAIME, Štutgartē, Vācijā, kas ir svētku pasākuma "Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!" organizatori rīko deju svētku koprepertuāra apguves semināru ciklu, kas paredzēts, lai sagatavotos Latvijas valsts simtgades un 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem.

 

Šī cikla ietvaros Īrijas latviešu nacionālā padome (ĪLNP) sadarbībā ar Latvijas nacionālo kultūras centru (LNKC) no šī gada 17. līdz 19. februārim Dublinā, Īrijā rīko XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāra apguves semināru.

 

Seminārā Dublinā piedalīsies pieredzējusī horeogrāfe un Deju svētku virsvadītāja, Nacionālo Bruņoto Spēku TDA "Bramaņi" mākslinieciskā vadītāja un dejas "Es meitiņa kā rozīte" autore Taiga Ludborža un TDA "Gatve" mākslinieciskā vadītāja, Deju svētku un Dobeles deju apriņķa virsvadītāja Gunta Raipala. Deju pasniedzējas strādās ar Solveigas Slaidiņas vadīto tautas deju kopu "Karbunkulis" no Dublinas un Aigas Kunickas vadīto tautas deju kopu "Nemiers" no Limerikas.

 

Abas pieaugušo deju kopas no Īrijas ir izteikušas vēlēšanos piedalīties XXVI Vispārējajos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kas no 2018. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam notiks Rīgā. Jāpiemin, ka deju kopai "Karbunkulis" šie būs jau trešie Dziesmu un Deju svētki Latvijā. "Karbunkulis" arī piedalīsies svētku pasākuma "Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!" koncertos Vācijā no šī gada 15. līdz 18. jūnijam.

 

Abi kolektīvi ir uzsākuši intensīvu deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguvi. Šajā lieluzvedumā Daugavas stadionā īpaša vieta tiek ierādīta diasporas deju kolektīviem, kuriem ir speciāli sastādīta deju kolāža "Saved tos mājās pie Daugavas krastiem" kas pēc Guntas Skujas apraksta sevī attiecīgi ietver trīs dejas - "Toronaks", "Pavasara deja" un "Alku deja" Zigurda Miezīša, Lidijas Āboliņas un Skaidrītes Darius horeogrāfijas un attiecīgi Edvīna Kalviņa, Imanta Līča un tautas mūzika J.Spalviņa apdarē. Diasporas deju kolektīviem ir obligāti jāsagatavo deju kolāža un, ja ir vēlēšanās, tad arī papildus konkrētās kvalitātes grupas repertuāru.

 

Gan "Karbunkulis", gan "Nemiers" papildus gatavo trīs E rupas repertuāra dejas:

1.’’Pielūgsme meitenei’’ - Jāņa Ērgļa horeogrāfija, Jura Kulakova mūzika, Normunda Beļska vārdi;

2.’’Es meitiņa kā rozīte’’ - Taigas Ludboržas horeogrāfija, Jura Kulakova mūzika;

 

Īrijas dejotāji, tāpat kā visi dejotāji Latvijā, svētkiem gatavosies divus gadus un piedalīsies 2 skatēs. Ārvalstu latviešu deju kopām notiek video skates un pēc nolikuma līdz 2017. gada 25. aprīlim skates žūrijas komisijai izvērtēšanai jānosūta videomateriāls ar 2 skates dejām pēc pašu izvēles. Otrā skate norisināsies 2018.gadā. Tādēļ, lai dejotāji pilnvērtīgāk apgūtu Deju svētku deju repertuāru, ĪLNP un LNKC  kopīgi sadarbojoties, tika nolemts uz Īriju uzaicināt deju pedagogus no Latvijas.