Tautas deju ansamblis

"Dancītis"

Vadītāja: Ilze Dzene

Latvija/Rīga

Deju ansamblis dibināts 1975.gadā kā Latvijas Universitātes deju kolektīvs. Kolektīva dibinātāja un vadītāja līdz 2014.gada janvārim bija Uldze Dzene (Ilzes Dzenes mamma) . " Dejoju jau mammas puncī un tiklīdz sāku staigāt ,tā arī dejoju . Deju zālē izaugu gan par labu dejotāju ,gan par ļoti prasīgu un stingru deju skolotāju " - saka Ilze Dzene.

Deju ansamblī dejotprasmi apgūst 9 lielas grupas vecumā no 3 līdz pat 60 gadiem! Ilze Dzene: "Esam kā liela un draudzīga ģimene ,kurā viens otru cienām un sargājam"

Deju ansamblis pastāv jau 42 gadus. Pavisam kopā 71 dejotājs - 44 meitenes un 27 puiši, 3 pedagogi un 6 pavadošās personas .

Deju kopas nosaukums ir tā dibinātājas Uldzes Dzenes ideja. Ilze Dzene paskaidro:" Tā kā mamma pati tika dejojusi daudzus gadus TDA "Dancis" domāju ideja par "Dancīti" bija tikai likumsakarīga".

Iemīļotākās dejas ir  "Sasala jūrīņa" un "Jautrās dzirnavas".

Uz Eslingenu dosies: Sanda Čunka, Līva Gailāne, Dārta Elīna Kupče, Ginta Leveika, Nikola Makarova, Gabriela Makarova, Megija Elizabete Muižniece, Maija Seratinska, Laura Šlosberga, Luīze Šverna, Katrīna Šverna, Adrians Gustavs Bērziņš, Armands Cepurītis, Mārtiņš Markuss Lipskis, Jānis Kārlis Meldrājs, Kārlis Gustavs Veisbārdis, Deivs Martins Vuškāns, Mārtiņš Grīnerts, Patriks Bukolovskis, Keita Aizstraute, Paula Bičevska, Elza Dzene, Ance Henke, Elizabete Hroloviča, Nikola Kovaļova, Marta Linde, Katrīna Milda Mūrniece, Maija Plone, Līva Pūre, Beatrise Skujiņa, Elizabete Nikola Ūdre, Anna Veilande, Kārlis Jēkabs Bērtulsons, Oskars Grava, Kaspars Gabranovs, Reinis Kļaviņš, Ralfs Veinbergs, Arturs Verners, Alise Luīze Bērziņa, Liāna Borherte, Karolīna Dekoneka, Katrīna Dīriņa, Viktorija Džede, Anete Gaidule, Marta Elīna Grīnberga, Roberta Hilmane, Ilze Katrīna Lumpova, Līva Puķīte, Agneta Ragauska, Elizabete Silkalne, Annija Skrule, Evelīna Stepiņa, Linda Aivija Šica, Elīza Tisenkopfa, Edijs Ralfs Ašenkampfs, Artūrs Bergmanis, Pēteris Bluķis, Kārlis Krišjānis Filks, Pēteris Leveika, Jānis Klāvs Mūrnieks, Aleksejs Pekarskis, Andris Uplejs, Elza Ēvele, Alise Antuanete Sniķere, Madara Vaivode, Lūcija Vērdiņa, Dāvis Rūdolfs Auziņš, Kārlis Grīnerts, Juris Lejnieks, Kristiāns Ozoliņš, Kārlis Dzenis, Ilze Dzene – vadītāja, Anda Vīnberga – pedagogs, Agija Mūrniece – pedagogs.

Novēlējums gan Eslingenas svētkos ,gan Latvijas 100gadē: Lai pasaulē vienmēr būtu miers ,saticība un mīlestība. Cieņa pret līdzcilvēkiem un vairāk tādu cilvēku, kam staro ne tikai acis ,bet arī sirdis!!!Tautas deju kopa

"Kamoliņš''

Vadītājs: Māris Pulis

Anglija/ Leeds

Kopa tika dibināta pēc kara, lai palīdzēt uzturēt Trimdā Latviešu folkloras deju tradīcīju, valodu un kopienu. Bez pārtraukuma tā jau darbojas 67 gadus.

Nosaukums tapis ar ideju, ka "tinam, ar lielu prieku, ‘’kamolu’’  daudzās dejās", - tā Māris Pulis.

Kopā darbojas 6 puiši un 12 meitenes.

Uz Eslingenu dosies: Anda Krolle, Belinda Smits, Inta Dāle, Gita Robalde, Ingrīda Dzeriņa, Julie Horwell, Liene Biele, Rita Harrisone, Maija Lenik,  Ruta Resne, Rūta Luksevica, Vineta Zālīte, Andrejs Smits, Raimonds Dāle, Atis Rutkaste, Māris Pulis, Matīss Polis, Vilis Turlajs.

Iemīļotākā deja: Audeju Deja, jo kā Māris Pulis stāsta, tā saistīta ar kamola tīšanu.

Novēlējums visiem Eslingenas svētkos: Lai mūsu tautas dejas un dziesmas turpin skanēt mūžīgi – paldies rīkotājiem par šo iespēju Eslingenē! Tautas deju kopa

"Karbunkulis"

Vadītājs: Solveiga Slaidiņa

Īrija/ Dublina

Deju kopa tika izveidota 2006.gada septembrī pēc Latviešu Biedrības Īrijā iniciatīvas kā Tautas deju kopa ''Jampadracis''. 2009.gada martā, atdaloties no Latviešu Biedrības Īrijā, tika mainīts nosaukums,  pārtopot par TDK ''KARBUNKULIS''.

Deju kopā deji 24 dalībnieki - 13 meitas un 12 puiši.

Uz Eslingenu dosies: Solveiga Slaidiņa-vadītāja, Inga Rudzinska, Digna Rubņikoviča, Inita Arbidāne, Kitija Lenša, Kristīne Golubovska, Dace Skudra, Sanita Skudra, Katrīna Līdaka, Inga Brasova, Kristīne Smukste, Inita Danne, Uģis Daņiļēvičs, Signis Jaunzems, Gints Skudra, Andris Miķelsons, Ģirts Kjaspers, Pēteris Kļaviņš, Kristens Gailāns, Gatis Cinovskis, Kārlis Plostnieks, Gatis Skudra, Beatrise Leikuča, Ingus Sīlis.

Iemīļotākā deja - Deja ''ĀBRAMA POLKA''.

Novēlējums Eslingenas svētku dalībniekiem: lai degsme,kas ir tagad saglabājas ne tikai līdz Dziesmu un Deju svētkiem,bet vēl ilgi pēc tam,lai varam tikties ne vienos vien Eslingenas svētkos,un kādreiz arī Dublinā.Londonas latviešu tautas deju kopa

"Londona dejo"

Vadītāja: Andra Zobens-East

Anglija/ Londona

Londona Dejo tika dibināta, tad kad Londonā rīkoja 1977. gadā ceturtos Eiropas latviešu dziesmu svētkus. Svētku rīkotāji aicināja Viktoru Griguli vadīt tautas deju uzvedumu, un vienlaicīgi viņš dibināja Londona Dejo, kura tajā gadā iesāka darbību.

Deju kopa šogad svin 40 gada jubileju!

Kopas nosaukums tapis ar domu, ka Londonā taču arī deju tautiskās dejas, līdz ar to "Londona dejo".

Pavisam kolektīvā dejo 10 puiši un 10 meitenes.

Uz Eslingenu dosies: Malvīne Andersone, Daina Auziņa, Antra Avotiņa, Ilona Bērziņa, Andra Zobens-East, Ilga Gutāne, Ilze Iesalniece, Elīna Koknevica, Monta Skaidra, Sintija Struza, Māra Gravenieks.

Henriks Auziņš, Pēteris Auziņš, Juris Brīvulis, Kaspars Fridmanis, Boriss Iljahinskis, Jānis LĪbietis, Krists Mārtinsons.

Iemīļotākā kopas deja ir Rūnu raksti.

Novēlējums visiem Eslingenas svētkos: Londona Dejo novēl visiem gaišus svētkus, ar daudziem skaistajiem mirkļiem!Tautas deju kopa

"MiLaDeKo"

Vadītāja: Lauma Leišovnika

Vācija/ Minstere

Pirmā MiLaDeKo vadītāja Inese El Tavila ar vēl divām meitenēm, Daci Višku un Zandu Vēveri, kādā skaistā vasaras dienā iedomājās,ka Minsterē taču arī vajag tautas dejas.Tā nu triju meiteņu debija bija 2011. gada Vasaras svētkos pie Minsteres pils. Tā nu deju kopa jau darbojas sešus gadus.

Nosaukums radies, no  sekojošo vārdu saīsinājumiem -   Minsteres  Latviešu  Deju  Kolektīvs - MiLaDeKo. 

Pavisam kolektīvā ir 18 dejotāji.

Uz Eslingenu dosies:  Inese El Tavila, Linda Gruze, Kristīne Gerharde, Ilze Pekša, Madara Rācenāja, Madara Šulce, Vita Hībersa, Laima Ruduša, Ieva Ločmele, Kārlis Krūmiņš,  Oskars Secis, Krišjānis Rācenājs, Jānis Leišovniks, , Nils Zariņš, Arnis Drille, Arvis Bodžs, Sandis Pusts, Toms Kļaviņš.

Iemīļotākās dejas ir vairākas: „Jumalo“, „Sasala jūriņa“, „Mūžam citas nemīlēšu“, „Uguntiņa“ u.c. MiLaDeKo patīk dejas ar raksturu, jo dejojot viņi izdzīvo tās uz skatuves.

Novēlējums Eslingenas Svētkos: „Mēs esam maza cilts,mēs būsim lieli tik,cik mūsu griba!“  /J.Rainis/. Šie vārdi ir katra latvieša sirdī un tāpēc mēs dziedam,mēs dejam un mēs ESAM! Lai griba mūs nepamet, kopā mēs esam spēks!Tautas deju kopa

"Ziemeļmeita"

Vadītāji: Gatis Linders, Linda Gindere

Norvēģija/ Oslo

Divi  uzņēmīgi dejotāji ,Gatis un Linda Ginteri, uz Norvēģiju  līdzi ņēmuši Latvijas  tautu deju ansambļos iegūto pieredzi, 2012. gada 27.maijā  dibināja un uz pirmo mēģinājumu aicināja Latviešu deju kolektīvu "Ziemeļmeita".

Šobrīd, pēc gandrīz 5 gadiem "Ziemeļmeita " apvieno 25-30 Norvēģijā  dzīvojošos latviešus, kuru sirdīs un dvēselēs mīt mīlestība pret deju.

DK "Ziemeļmeita" mēģinājumi notiek divas  reizes nedēļā Oslo un mēģinājumos apgūtais labprāt atrādīts citiem, organizējot labdarības koncertus veco ļaužu namos,  piedaloties Starptautiskās Dejas dienas koncertos Oslo, uzstājoties korporatīvajos pasākumos, baznīcās, pilsētu svētkos, festivālos, Latvijas vēstniecības Norvēģijā rīkotās sanākšanās un citos Norvēģijas latviešu sarīkojumos. 

Šo gadu laikā deju kopa viens otram kļuvuši par vairāk kā deju kolektīva biedriem – jūtoties kā liela latviešu ģimene, ar savām tradīcijām, daloties priekiem un kopā izsāpētām bēdām. Viņi sanāk kopā ne tikai uz mēģinājumiem un koncertiem, bet arī brīvajā laikā, svinot svētkus, piemēram tradicionālo kolektīva dzimšanas dienas balli, dzimšanas dienas, saulgriežus,  pulcējoties uz ikgadējo ziemas treniņu un atpūtas nometni kalnu namiņā, kā arī vienkārši atpūsties – piemēram uzspēlēt zoli, uzsist volejbola maču, uzgrillēt gaļu un iedzert glāzi laba alus.

Uz Eslingenu dosies: Aleksandrs Renbarten, Alise Hjelmtvedt, Andis Pļavenieks, Arvis Rove, Gundars Samits, Guntars Avinelis, Gundars Kajins, Gunvaldis Grundmanis, Ilona Locmele, Iveta Kājiņa, Kalvis Ventselis, Kristine Salamova, Kristīne Ventsele Ex Šedogubova, Laura Nitisa, Mudite  Samite, Rolands Švarcs, Sandra Smiltniece.Vidējās paaudzes deju kolektīvs

"Dimdari"

Vadītāja: Laura Putāne

Vācija/ Frankfurte

Deju kolektīvs darbojas no 2015. gada.  Dibināšanas Ideja radās pēc Briseles dziesmu svētiem ELKS. Kad pēc koncerta visi dalībnieki vēl bija eiforijas vadīti, tika uzrunāta Laura, kura nespēja atteikt šīs idejas realizāciju.

Nosaukums "Dimdari" tika piešķirts, apzinoties savu spēku - kā garīgi tā fiziski. Meitenes dungoja kora dziesmu "Dimdaru damdaru ozoliņi", tika baudīti Štutgartes dāvātie dārzeņi, tā pie kopgalda topot šim nosaukumam.

Kolektīvā dejo 10 meitenes un 7 puiši.

Iemīļotākā deja ir "Dzirnavniece Zemgalē".

Uz Eslingenu dosies: Liene Poriete, Rihards Kalniņš, Ilze Rainska, Normunds Timbars, Līga Strautiņa-Johansone, Armands Feldmanis, Sanita Iktu, Aivis Krūmiņš, Artūrs Irdenieks, Sarmīte Irdeniece, Jūlija Jakovicka, Adonis Kourtellis, Marika Birzniece, Aija Rozsa, Liene Ernestone-Tava, Sarmīte Ebden, Guntars Štrikmanis.

Novēlējums visiem Eslingenas svētkos: svētku dalībniekiem gribam novēlēt izbaudīt šo kopības un vienotības sajūtu, gūt pozitīvas emocijas un iepazīt jaunus draugus. Lai katrs no dalībniekiem aizkustina un iedvesmo viens otru un  skatītājus - dejotāji ar savu raito soli, dziedātāji ar skanošo balsi un mūzikla dalībnieki ar muzikāli teatrālo spēli. Tiekamies Eslingenā!"Londonas latviešu skolas bērnu tautas deju kopa"

Vadītāja: Avita O'Donnell

Anglija/ Londona

Deju kopa darbojas no 2013.gada marta. Londonas latviešu skolas vecāki arvien vairāk veicināja ideju, ka vajadzētu tautas deju grupu ārpus skolas nodarbībām.

Lieldienu laikā tika nolemts, kā tautas deju grupas nodarbības  ideja varētu tikt realizēta. Un tā, jau tā paša gada Miķeļdienā- 29.septembrī notiek pirmā nodarbība. Izveidotas divas deju grupas, vecumā no 4 un no 8 gadiem.

Bērnu atsaucība, prasme un vēlme dejot ir rezultāts pirmajai uzstāšanās reizei Daugavas Vanagu rīkotajā Ziemassvētku tirdziņā.

Saules ceļa tecējums šīm tautas dejām - Lieldienas, Miķeļi, Ziemassvētki, lai tad arī ir saules mūžs tautas dejām!

Bērnu skaits ir audzis līdz 35 bērniem, kuri dejo 3 vecuma grupās.

Uz Eslingenas svētkiem dosies visu 3 grupu dejotāji: Aiša Ali, Ane Jēkabsone, Una Freimane, Laura Grundmane, Ance Vītiņa, Markuss Oborskis, Mareks Vilde., Indra un Maya Upmaces, Helena un Eduards Bamveiani, Rebeka un Bens O’Donnell, Lauris un Andris Loci, Olivers un Filips Reisoni.

Kopas mīļākās dejas ir “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa” un “Rupmaizkukuls”.Tautas deju kopa

"Jautrais pāris"

Vadītāja: Avita O'Donnell

Anglija/ Londona

VPDK “Jautrais pāris” ir veidojies uz Londonas latviešu skolas skolotāju, vecāku un tās atbalstītāju pamata, kad 2016.gada 15.februārī sapulcējās uz deju - 4 meitas un 2 krēsli - puišu vietā!

Dejai ir mistiska maģija, arvien vairāk ir uzradušies tādu, kuri vairs negrib tik malā sēdēt ar starojošām acīm piesist kāju mūzikas un deju soļu ritmos, bet paši grib lēkt, griezt un diet, mīlēt deju un izdejot to, plača dančus ritināt, līkumiņus līkumot. Atklāt, ka deja ir otra siltās roku jušana savējā, deja ir dzīvesveids, izlādēšanās un kopā būšanas prieks, deja ir “Jautrais pāris”!

Mīļākā deja “Induļa Žigliņš”

Uz Eslingenu dosies: Dace Ali, Avita O’Donnell, Silga Vītiņa, Maira Vilde, Līga Švāģere, Solvita Jaunkampe, Vineta Baikova, Silvija Skrodere, Daiga Valdāte, Kristīne Reisone, Velga Vētra, Oskars Brics, Ojārs Puķītis, Klāvs Brimanis- Brinkmanis, Jānis Rautmanis, Nauris Bērziņš, Viktoras Možgiris, Baiba un Andris Freimaņi.

Novēlējums Eslingenas svētkos: rādīsim visiem, ka deja- tā ir brīnišķīga pasaule, deja - tā ir mūsu sirdslieta!Štutgartes deju kopa

"Trejdeksnītis"

Vadītāja: Laura Putāne

Vācija/ Štutgarte

Vēl nedibinātas kopas pirmie deju soļi tika iedancoti Jāņu naktī un ar Jāņu ugunskura gaismu izgaismoti, 2011. gada jūnijā dodoties uz Dienvidvācijas pilsētu Freiburg, lai latviešu centrā "Bērzaine" svinētu vasaras saulgriežus. Caur jestru dejošanu ielīgojas doma par Štutgartes latviešu deju kopas dibināšanu. Deju kopas nosaukums "Trejdeksnītis" rodas pats no sevis arī jau pirms deju kopas nodibināšanas, jo dzīvojot Vācijā, tikai kopīgā lokā varam latviski skanēt kā trejdeksnī āķītis pie āķīša, plāksnīte pie plāksnītes.

2012. gada 25. janvārī dejot gribētāji sanāk uz pirmo deju mēģinājumu, vēl kautrīgi un nedaudz sabijušies, bet dejot griboši un varoši. Šo 5 gadu laikā "Trejdeksnīša" solis kļuvis drošāks un pārliecinošāks, ir gūta skatuves pieredze  ar degsmi gatavojoties 2018.gada Latvijas Dziesmu un deju svētkiem. Tas ir viens no tuvākajiem deju kopas mērķiem un sapņiem, kas piepilda ar gaidīšanas prieku un liek vēl cītīgāk nostiept pirkstgalus un iztaisnot muguras.

Kopā "Trejdeksnītī" dejo 18 dejotāji, kam deja ir sirdī un sirds dejo.

Uz Eslingenu dosies: Raitis Āboliņš, Kārlis Jurjāns, Ilvars Gailāns, Edgar Maximilian Oelke, Ginta Āboliņa, Kristīne Rendel, Karīna Ziegler, Gita Zemberga, Inga Schulde, Ieva Elizabete Ērgle, Laura Makare .

Ārpus deju mēģinājumiem un koncertam, kolektīvs kopā ar pārējiem dejotājiem un rosīgo Eslingenas svētku darba komandu darbosies, lai visiem radītu skaistus svētkus.

Viena no kopas iemīļotākajām dejām ir  „Pasēdēju, padomāju”.

Novēlējums Eslingenas svētko:  visiem dalībniekiem un viesiem sajust Eslingenas īpašo auru,  sajust mūsu dejas, dziesmas un tautas spēku, kas šīs pilsētas mūros un ielas bruģī ir ieskandinātas gadu desmitu garumā un sajusties vienotiem un lepniem par mūsu bagātību, ko esam spējuši saglabāt un turpinām kopt katrs savā korī, deju un folkloras kopā!Šveices latviešu tautas deju kopa

"Ramtai"

Vadītājs: Jānis Vinklers

Šveice/ Cīrihe

2013. gadā, veicot regulāro pārbraucienu Cīrihe-Štutgarte, lai sildītu sirdi ar latviešu tautas deju, Inga neatlaidīgi kala plānus jaunam latviešu tautas deju kolektīvam tepat, Šveicē. Nedaudz pacietības un ilgi lolotais sapnis pamazām piepildās. Aizrunāta deju zāle, izbrīvēta diena, būšot vadītājs, neliels uztraukums un pirmais Šveices latviešu tautas deju mēģinājums četru cilvēku sastāvā var sākties! RAMTAI nupat nogaršojuši savu trīs gadu meduskūku. Nedaudz skāba ievārījuma, kāds iemaldījies valrieksts, taču visam pa virsu neizmērojams daudzums saldā krējuma!

Kolektīvs dibināts 2014. gada 16. martā.

Kopas nosaukums RAMTAI radies no tautasdziesmas, kas apliecina latvieša dzīvesprieku. Latvietim nav laika bēdāt. Tā vietā viņš dzied un dejo.

Kopas sastāvā ir 13 meitas un 8 vīri.

Uz Eslingenu dosies: Anna Granta-Siegwart, Edīte Döring, Inga Poriete, Janīna Doviborova, Kristīne Lazdiņa, Kristīne Mihaļova, Santa Duda, Emīls Rozentāls, Ilmārs Lazdiņš, Jānis Roberts Krams, Edijs Folkmanis.

Iemīļotākā deja: Ai, zaļā birztaliņa (T. Ludborža).

Novelējums Eslingenas svētkos: visiem svētku dalībniekiem un skatītājiem kopā izdziedāt un izdejot savu prieku, savu tradīciju un savu sirdi!