Svētku dievkalpojums 16.06.2017 plkst. 10.00, Südkirche Esslingen, Spitalsteige 3, 73734 Esslingen.


Kā parasti dziesmu un deju svētkos, atklāšanas dievkalpojums būs ekumēnisks. Ir ielūgti aktīvi piedalīties luterāņu, Romas - katoļu, baptistu un pareizticīgo baznīcu pārstāvji.

 

Ar dievkalpojumu iecerēts uzrunāt visdažādāko nostāju tautiešus. Nodoms ir, lai atklāšanas dievkalpojums būtu savā raksturā būtiski vienots ar dziesmu un deju svētkiem.

 

Tādēļ to veidos arī kori - LU vīru koris Dziedonis, koris no mūzikla "Eslingena" -, mūziķi kā vijoles prof. Andra Dārziņa un dejotāji

 

Īpaši aktīva daļa paredzēta arī pašai draudzei, dziedot vairākas populāras dziesmas, kas dzejotas un komponētas oriġināli latviešu valodā, piemēram, Jāzepa Vītola.

 

Sirsnīgi sveicot,

Elmārs Ernsts Rozītis