VALSTS PREZIDENTA RAIMONDA VĒJOŅA APSVEIKUMS "ESLINGENAS DZIESMU SVĒTKIEM 70"


Godājamie svētku rīkotāji, dalībnieki un viesi!

 

Laiks pirms 70 gadiem pasaulē bija trauksmains un nedrošības pilns. Arī daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju tas nozīmēja neziņu par nākotni, pārmaiņas un izšķirošus lēmumus.

Šobrīd, pieminot mūsu tautas vēsturi, augstu vērtējam tos brīžus, kad satraucošu notikumu apstākļos tikusi apliecināta stipra un dzīva latviešu kopības izjūta. Dziesmu svētki Eslingenā 1947. gadā bija īpašs notikums latviešu trimdas kopienai, kas bija devusies pretī nezināmajam un kuras ceļi vēlāk veda uz dažādām pasaules valstīm. Vairāk nekā tūkstoš dalībnieku toreiz sanāca kopā, lai smeltos spēku dziesmā, dejā un cits cita klātbūtnē.

Apzinoties Eslingenas Dziesmu svētku vēsturisko un simbolisko nozīmi, aicinu šovasar atkal satikties un apliecināt Latvijas bagāto kultūras mantojumu, dziesmas un dejas mīlestību un lepnumu par savu valsti!

Paldies visiem, kuri jau ir ieguldījuši un vēl ieguldīs savas idejas un darbu, lai pasākums “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” varētu notikt tik plašā mērogā – ar daudzu kolektīvu līdzdalību un bagātīgu svētku programmu! Paldies visiem koru, deju kolektīvu, folkloras kopu un citu kultūras apvienību vadītājiem un dalībniekiem, kuri ir atsaukušies svētku organizatoru aicinājumam! Lai Dziesmu svētku dalībnieku skaits kļūst vēl kuplāks!

Lai svētki un arī gatavošanās tiem sniedz spilgtas un neaizmirstamas emocijas! Kad latvieši vienojas kopīgā dziesmā un dejā, rodas neatkārtojama enerģija, lepnuma un piederības izjūta. Esmu pārliecināts, ka “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” būs skaists un iedvesmojošs notikums ceļā uz Latvijas simtgades svinībām!

 

Patiesā cieņā

Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents

 

Rīgā 2017. gada februārī