IZSTĀDE "LATVIEŠI ESLINGENĀ 1947"


No 16. - 18. jūnijam Eslingenas ielas, gluži kā pirms 70 gadiem tālajā 1947. gada maijā, pieskandinās latviešu dziesmas, ielās būs manāmi tautastērpi visā to krāšņumā, plīvos Latvijas karogi.

 

Jau no 13. jūnija līdz pat mēneša beigām pilsētas muzejā Gelbes Haus būs aplūkojama izstāde „Latvieši Eslingenā 1947“. Caur fotogrāfijām un dokumentiem tā vēstīs par lielo notikumu – Pirmajiem Trimdas dziesmu svētkiem, kuri norisinājās no 23. – 25. maijam un atklās nometnes sabiedrisko un kultūras dzīvi laika posmā no 1945. – 1947. gadam.

 

Izstādes organizatori Latviešu kultūras biedrība „Saime“ un tās vadība izsaka lielu pateicību par izveidojušos sadarbību un atbalstu tādām organizācijām un institūcijām kā Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija, Pasaules Brīvo latviešu apvienība, Latvijas Nacionalajiem Arhīviem un īpaši Guntim Švītiņam, Eiropas Latviešu apvienība, Latviešu Kopība Vācijā un īpaši Nīlam Ebdenam, Eslingenas pašvaldībai, Eslingenas Pilsētas muzejiem un īpaši Mārtiņam Beutelspaheram, Eslingenas Pilsētas arhīvam un īpaši Karlai Rommelei, Eslingenas Avīzei un īpaši Dagmārai Vainbergai, kā arī Minsteres Latviešu centram un īpaši Zuzei K Kresliņai-Silai.

 

Paldies par materiālu Markam Opeskinam, Aivaram Vimbam, Gregoram Spoģim un Artūram Rūsim, kā arī izsakām lielu pateicību visiem, kuri iesaistījās materiāla apzināšanā.

 

Lielu paldies sakām izstādes kuratorei Lienei Porietei, māksliniecei Inetai Karelsai un izstādes darba grupai - Karīnai Štenglei, Vitai Rēdlihai, Patrikam Klimekam, Dacei Ēderei, Marikai Birzniecei un Natālijai Poišai.

 

Izstāde apskatāma:

Eslingenas pilsētas muzejā Gelbes Haus

Hafenmarkt 7, 73728 Eslingena

Atvērta:

otrdienās – sestdienās 14 – 18

svētdienās un brīvdienās 11 – 18

Ieeja: 2, €

 


TOP IZSTĀDE PAR BĒGĻU GAITĀM ESLINGENĀ


Liene Poriete, Māra Sprūdža, Inese Kalniņa, Guntis Švītiņš
Liene Poriete, Māra Sprūdža, Inese Kalniņa, Guntis Švītiņš

No 30. janvāra līdz  2. februārim  topošās izstādes veidotāja Liene Poriete apmeklēja Latvijas Valsts arhīvu, lai caur tā fondiem izmeklētu izstādei noderīgu informāciju, dokumentus, fotogrāfijas un citas laika liecības par pārvietoto personu sadzīvi laika posmā no 1945. gada līdz Dziesmu svētkiem 1947. gada 25. maijā.

 

31. Janvārī tiekoties ar Latvijas Nacionālā arhīva direktori Māru Sprūdžu un  LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un Ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāju Inesi Kalniņu un ekspertu Gunti Švītiņu vienojāmies par kopīgu sadarbību izstādes veidošanā.

 

Izstāde būs skatāma no 13.06. līdz 30.06. Eslingenas Pilsētas muzejā.

 

Lai izstādi padarītu saistošāku, lūdzam atsaukties personas ar atmiņām par svētkiem, kā arī meklējam oriģinālus, ko izstādīt.

 

Par vēstures liecībām, izstādāmajiem darbiem un atmiņām, lūdzu sazināties pa e-pastu:

LIENE PORIETE

poriete.liene@googlemail.com