MŪZIKLS ESLINGENA


Pirmo reizi Vācijā jums būs vienreizēja iespēja redzēt muzikālu uzvedumu, dziesmu spēli, jeb mūziklu “Eslingena”, ko iestudējuši latvieši no 7 Eiropas valstīm. Tas ir kas nebijis, sensacionāls, ļoti emocionāls un atmiņās paliekošs notikums, kas spēs aizskart katra skatītāja sirdi.

   “Raudās visi – raudāsiet jūs, raudās skatītāji, raudāšu es”, tā uzveduma režisors Jānis Mūrnieks pirmajā mēģinājumā iedvesmoja mūzikas spēles dalībniekus.

      Mūzikālā stāsta autors ir leģendārās grupas “Čikāgas piecīši” dalībnieks Alberts Legzdiņš, bet mūzikas autori – Emmy balvas laureāte Lolita Ritmane un Andris Ritmanis. Pirmo reizi Latvijas iedzīvotājiem šo izrādi bija iespēja noskatīties pirms vairāk nekā 10 gadiem trimdas latviešu izpildījumā, bet 2014. gadā to iestudēja Latvijas profesionālie aktieri.

    Uzvedums vēsta par mīlestību un ikdienu kādreiz lielākajā latviešu bēgļu nometnē, kas pēc Otrā pasaules kara darbojās Vācijas mazpilsētā Eslingenā. Lai arī šie notikumi liekas tik seni, tomēr daudzu likteņu, dzīvesstāstu, pārdomu un pārdzīvojumu paralēles spēsiet savilkt arī ar mūsdienām, kad katrs savu iemeslu un apstākļu dēļ esat devušiem prom no Latvijas.

    Mūzikla autors Alberts Legzdiņš šajā darbā ir ielicis savas atmiņas un pārdzīvojumus, kas ļauj uzvedumu aprakstīt kā “... balstīts uz patiesiem notikumiem”, piešķirot katram spēju izjust tā laika atmosfēru, sajūtas, priekus un sāpes.

 

 Esiet visi mīļi aicināti 2017. gada 16. jūnijā plkst. 19.00 uz muzikālo izrādi “Eslingena”!


Dziesmu spēles „Eslingena”  iestudējuma pirmā mēģinājumu sesija Bērzaine 2016. gada 7. – 9. oktobris

 

   Kāda iemesla pēc oktobrī latviešiem no pus Eiropas braukt uz Vācijas dienvidiem? Nē, tas nav Oktoberfest. Tas ir mēģinājums Alberta Legzdiņa, Lolitas Ritmanes un Andra Ritmaņa  dziesmu spēlei „Eslingena”.

     Pasākuma “Eslingenas Dziesmu Svētkiem 70!” galvenie rīkotāji, Štutgartes biedrības „Saime”, svētkus nespēj iedomāties bez šīs dziesmu spēles, kuras stāsts dzimis trimdas latviešu Eslingenā un kuram ir jāizskan uz Eslingenas skatuves, tādējādi veidojot īpašu saikni starp laikiem, notikumiem un cilvēkiem.

    Idejas realizācijā aktīvi iesaistījās izveidotā projekta darba grupa –Štutgartes latviešu kultūras biedrība „Saime” priekšsēdētāja un projekta vadītāja Laura Putāne , Milānas latviešu kora diriģente Ilze Atardo un režisors Jānis Mūrnieks no Rīgas. Vasara un rudens cēliens pagāja aktīvi un neatlaidīgi meklējot īstos solistus, koristus un dejotājus, lai plašais notikumu klāsts, kuru caurvij mīlas līnija, varētu īstenoties rekordīsā mēģinājumu procesā. Līdz izrādēm, kuras notiks 17. un 18. jūnijā Eslingenas teātrī, klātienē paredzētas tikai trīs nedēļas nogales, kurās visam jātop gatavam. Tādēļ jau pirms pirmās satikšanās visi dalībnieki aktīvi gatavoja mūzikas materiālu mājās pēc sagatavotiem balss ierakstiem un notīm. 

    Pirmo mēģinājumu sesiju viesmīlīgi piekrita uzņemt un līdzfinansēt Latviešu centrs „Bērzaine” Freiburgā.

   Tā piektdienas, 7.oktobra, vakarā sabrauca un salidoja dziedoši un radoši latvieši no tuvākām un tālākam Eiropas pilsētām - individuāli un grupās - visplašāk pārstāvēts Frankfurtes sieviešu koris „Silava”, Milānas latviešu koris, Dublinas koris „eLVē”,  kā arī solisti no Bāzeles, Kopenhāgenas, Minsteres,  Berlīnes, Lībekas, Štutgartes un citām vietām. Darba grupas sanāksme un reizē arī lomu sadale notika, sagaidot dalībniekus ierodoties, visa vakara garumā. Lai arī galveno lomu atveidotāji bija izvēlēti atlasot iesūtītos videoierakstus, daudzās otrā plāna un epizodiskās lomas vēl gaidīja savus izpildītājus. Galvenajā mīlētāja Andreja lomā – Raitis Grigalis no Bāzeles, kura darbs ikdienā vairāk saistīts ar seno mūziku, viņa skatuves partneres -  Ilzes lomā – Sabīne Soida – Kopenhāgenas latviešu kora diriģente un Lailas lomā – Ilona Popova, kura šobrīd  Minsterē studē dziedāšanu. Pārējo lomu atveidotājiem dziedāšana ir aizraušanās un vaļasprieks, kas lieliski noder Pēterim Kļaviņam komandanta Liepas lomā, Jānim Vizulim – spekulanta Mika raksturam, Signim Jaunzemam – Ērika Gobas lomā, Edijam Folkmanim – komisāra atveidojumā un Laimai Španheimerei  - Lido šantēzes tēlā. Un kur vēl citas – lielākas un mazākas lomas bez solo dziedāšanas - Augšpēdu pāris Inese un Āris Aveni, kolorītā Apses kundze – Indra Jākobsone, leģionāri, kaucmindietes un pavāre, ogļrači un visi pārējie. Krāšņa kompānija, kurā katram savs uzdevums raibajā latviešu bēgļu saimē.

    Sestdienas darbs sākās ar libreta lasījumu, kad notika iepazīšanās ar libretu un mūziku kopumā, vaigā ieraudzīts režisors un diriģente. Mēģinājums noritēja ražīgi un ļoti patīkamā atmosfērā, jau līdz pusdienām bija iepazīts materiāls un pēcpusdienā bez kautrēšanās atrādīts LTV raidījuma „Piektais novads” veidotājiem. Pēcpusdienas lasījums veicās vēl raitāk un pirms vakariņām vēl pagūts pastrādāt individuāli ar atsevišķu numuriem jaunradītajiem ansambļiem un solistiem. Arī pēc vakariņām turpinājās vakarēšana koristu garā – ar labāko latviešu tautas un kora dziesmu, kā arī populārās mūzikas hītu izdziedāšanu, savstarpēju jokošanos un pat iejušanos izrādes lomu varoņu attiecībās un raksturos.

    Svētdienas rīta pusē notika mēģinājums „uz skatuves”  - apguvām tēlu attiecības, mizanscēnas, norises un, cik vien iespējams, arī tekstus un dziesmas.  Laiks ritēja strauji, bet tika arī ļoti vērtīgi izmantots. Režisors noslēgumā vaļsirdīgi atzina, ka dodoties šurp no Rīgas nevarēja iedomāties, ka to visu varētu paveikt amatieru grupa tik īsā laikā, pie tam iepriekš nekad kopā netikušies.  Šķiroties valdīja emocionāls saviļņojums un atvadu skumjas, jo nākamais mēģinājums tikai februārī. Līdz tam – mājas darbs ar libretu, notīm un ierakstiem – kārtīgi iemācīties savu lomu tekstus un dziesmas, lai visam klāt vēl pievienotu horeogrāfiju. Paldies „Bērzainei” un Daugavas Vanagiem! Uz tikšanos februārī Annabergā – Baltiešu centrā.

    Paldies visiem dalībniekiem, organizatoriem  un atbalstītājiem! Uz tikšanos „Eslingenā.”

Mūzikla veidotāju vārdā,

Ilze Atardo (mūzikla vokālā pedagoģe).