Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) projekta “Dziesmu un Deju svētku tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs” ietvaros latviešu kultūras biedrība SAIME, Štutgartē, Vācijā, kas ir svētku pasākuma "Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!" organizatori rīko svētku koprepertuāra apguves semināru ciklu, kas paredzēts, lai sagatavotos Latvijas valsts simtgades un 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem.

 

Šī cikla ietvaros aizvadītajā nedēļas nogalē, 3.un 4.jūnijā Berlīnē notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku folkloras kopu repertuāra apguves seminārs. Berlīnes semināra rīkotājs Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrība, kuras paspārnē darbojas folkloras kopa “Rīta rasa”, uzņēma folkloras kopas “Dzērves” un “Mazās dzērves” no Luksemburgas. Ar folkloras kopu dalībniekiem strādāt ieradās LMA tradicionālās dziedāšanas pedagoģe Zane Šmite. Par to varam pateikties Latvijas Nacionālajam kultūras centram.

 

Darbs pie repertuāra apguves sākās  sestdienas rītā ar pieaugušo kopas dalībnieku individuālajām dziedāšanas nodarbībām pie tradicionālās dziedāšanas pedagoģes Zanes Šmites, kurās katrs dalībnieks apguva dziedāšanas vingrinājumus, lai varētu turpināt attīstīt savu balss aparātu. Pēcpusdienā darbs turpinājās ar bērnu kopu kopmēģinājumu. “Mazo dzērvju” dalībnieki palīdzēja Berlīnes un Leipcigas bērniem apgūt instrumentu spēles gudrības. Tika apgūtas un nostiprinātas instrumentu spēles prasmes. Luksemburgas kopas vadītājas Aigas Ožehovskas vadībā tika apgūts  dziesmu repertuārs. Vakarā darbu turpināja pieaugušie, apgūstot un nostiprinot instrumentu spēles prasmes.

 

Svētdienā jau no paša rīta darbs turpinājās ar individuālajām nodarbībām pie pedagoģes Zanes Šmites un folkloras kopu “Dzērves” un “Rīta rasa” kopmēģinājumu Zanes Šmites, Aigas Ožehovskas un Vinijas Folkmanes vadībā.  Kopas vienojās par repertuāru, par instrumentu saspēlēm. Kopējais mēģinājums vēl vairāk nostiprināja vienotības sajūtu, kā arī deva pārliecību par saviem spēkiem un iesāktā ceļa turpināšanu.

 

Pēcpusdienā notika vēl viens bērnu kopu mēģinājums, kurā bērni turpināja nostiprināt savas prasmes gan dziedāšanā, gan instrumentu spēlē.

 

Vakarā notika pirmais kopējais kopu koncerts, kurā uzstājās bērnu kopas, kā arī pieaugušo kopas. Vakars noslēdzās ar  rotaļām un dančiem. 

 

Drīz jau visi  tiksimies "Eslingenas Dziesmu svētkiem 70!" koncertos no šī gada 16. līdz 18. jūnijam.

 

Vinija Folkmane